idgham bhigunnah

Edukasi

Pengertian Idgham Bighunnah

Abdul

Idgham Bighunnah merupakan salah satu hukum bacaan tajwid dalam Alquran selain qalqalah, iqlab, idzhar dan ikfa. Berikut adalah penjelasan mengenai pengertian, contoh dan cara baca